Rostlagning av 244DL -78


På bilden till vänster ser ju bilen ut att vara rostfri, men så var inte fallet.
Det fanns en hel del rost, speciellt i bakänden. Båda reservhjulsbaljorna hade stora rosthål, höger skärmkant var rostig och det fanns rosthål i hjulhusen och i golvet. Dessutom har bilen tidigare utsatts för mindre seriösa rostlagningar, och dessa behövde göras om.
Först tänkte jag bara laga den rost som hade gett anmärkningar på bilprovningen, men sedan bestämde jag mig för att laga ALL rost (utom dörrarna) för att slippa svetsa på den här bilen i framtiden. Arbetet startade i november 2008 och var klart efter två månader.


Jag började med vänster bakre hjulhus. Det som först såg ut som ett 3x5 cm rosthål i bagageutrymmet visade sig såklart vara betydligt värre.
T.o.m. rambalken vid fjäderfästet hade rosthål. Den består av dubbla plåtar och det hade rostat mellan dessa. Jag avlägsnade den yttre plåten, lagade ett mindre hål i den inre plåten och svetsade sedan dit en ny yttre 2 mm plåt. Den blåa färgen är Volvos svetsprimer som jag målar på alla överlappande plåtar för att förhindra rost mellan dem.
Golvet intill hjulhuset fick jag byta några centimeter in, hela vägen från reservhjulsbaljan till under baksätet. All plåt är skarvad kant-i-kant eller pluggsvetsad (punktsvetsad) i originalskarvarna. Jag har inte använt någon ekonomiplåt till detta utan endast egenformade plåtbitar i 1 mm plåt.
För att komma åt var jag tvungen att skära bort en bit av plåtkrysset bakom baksätets ryggstöd. Detta svetsades sedan tillbaka.


Byte av vänster reservhjulsbalja. Baljan är bytt i originalskarvarna, förutom in mot mitten av bilen. Det var även rosthål under vänster bakljus, så en del av hörnet ner mot baljan byttes.
Dessutom byttes en liten bit av skarven mellan bakstam och bagagegolv, ovanför kofångarfästet.


Höger hjulhus hade samma rostskador som på vänster sida, men "bara" från stötdämparfästet och bak till reservhjulsbaljan. Det var inga hål, men en "svullen" dubbelplåtskarv som garanterat hade rostat sönder helt inom ett par år.
Även på denna sidan fick jag skära bort en bit av krysset bakom baksätet, och sedan svetsa dit det igen.


Höger reservhjulsbalja byttes också. Passformen på ekonomiplåten från NOR är tyvärr inte den bästa, jag fick lägga mycket tid på att böja, knacka och kapa i baljan för att den skulle passa. Även på denna sidan byttes en liten bit av golvet i skarven mot bakstammen, och en bit av hörnet under bakljuset.
På denna sida hade någon tidigare ägare gjort en ful rostlagning under sidomarkeringslampan. 1 cm spackel dolde lagningen på utsidan, men på insidan var den fullt synlig och inte ytbehandlad på något vis.


Höger skärmkant var inte speciellt rostig, men däremot var både den och "sandplåten" bakom hjulhuset amatörmässigt bytta av någon tidigare ägare. De var svetsade med TRE lager plåt i vissa skarvar, upp till 4 cm överlappning och ingen som helst ytbehandling på insidan!
Rikliga mängder spackel på utsidan dolde fuskjobbet, inte heller det var särskilt noggrant gjort.
Jag ville inte ha dessa fusklagningar på min bil, så jag kapade bort både skärmkanten och "sandplåten". Den nya skärmkanten (faktiskt med okej passform) passades in och dubbelsågades med sticksåg igenom både ekonomiplåten och den gamla skärmen, ovanför den gamla svetsskarven. Skärmkanten målades sedan med CA-primer på insidan, eftersom en stor del av den inte går att komma åt när den är fastsvetsad.
De bakersta 20 cm av höger tröskel byttes också, och en bit av skarven skärm-tröskel inuti dörröppningen hade ett stort rosthål. Jag sågade loss denna plåtbit från en annan skrotad 240, det är därför den "nya" biten är röd.


Inre skärmkanten var givetvis också rostig, så även den byttes. Det är ganska pilligt att passa in denna, därför är den svetsad med lite överlappning mot hjulhuset. Skarven kittades sedan på båda sidorna och målades med CA-primer. Ytorna där inre och yttre skärmkant möts målades med svetsprimer. I yttre skärmkanten stansades hål var 4:e cm för punktsvetsning. Skarven mot bakskärmen är helsvetsad kant-i-kant, och det ser något bättre ut inuti hjulhuset nu...
"Sandplåten" är också helsvetsad kant-i-kant mot skärmen, ovanför den gamla skarven, och punktsvetsad mot reservhjulsbaljan precis som original. Lagningen under sidomarkeringsljuset kapades bort och ersattes med ny kant-i-kant-svetsad plåt.


Vänstra tröskeln var inte rostig, men den var utbytt sedan tidigare med mindre lyckat resultat. Skarven mot golvet såg förfärlig ut (se biden uppe till vänster), men det värsta var hur den såg ut inuti. Flera centimeter överlappande skarvar, och där var ingen rostskyddsbehandling alls, bara skyddslacken som ekonomiplåten har från fabriken (och den är kass). Därför var nästan hela tröskelns insida täckt av ytrost. Efter en stunds tvekan kapade jag bort den utbytta delen av tröskeln för att göra ett seriösare byte.
Innertröskeln hade som tur var klarat sig bra undan rosten, endast de bakersta 10 cm behövde bytas. Den nya yttertröskeln och innertröskeln slipades rena och målades med tre lager CA-primer, samt svetsprimer vid den överlappande skarven i botten. I ovankant är tröskeln svetsad kant-i-kant, och den perfekta spalten i skarven under framdörren är resultatet av att lägga den nya tröskeln utanpå den gamla och såga genom båda med en bågfil. Hålen för punktsvetsning går lätt att göra med en tryckluftsdriven hål/falstång. Det är ca 30 mm mellan hålen.


Golvet var lyckligtvis helt fritt från gamla lagningar. Det var inte mycket rost heller, bara ett litet synligt hål intill vänster tröskel. Däremot var den punktsvetsade skarven golv/vänster innertöskel "svullen" längs en lång sträcka. Jag kapade bort ca 60x5 cm av golvet för att ersätta det med frisk plåt, skarvat på originalvis mot innertröskeln och svetsat kant-i-kant mot resten av golvet. När svetsskarvarna är nerslipade kommer det inte att synas att golvet är lagat.
Givetvis fanns det också rost vid det klassiska roststället: golvet ovanför de främre domkraftsfästena. Där är golvet i original skarvat med en överlappande, punktsvetsad skarv som alltid rostar. På den här bilen bara på vänster sida som tur var. Det syntes inte ens utifrån, hålet var ovanpå domkraftsfästet. Ny plåt klipptes till, passades in och svetsades kant-i-kant.


Efter bortskrapning av underredsmassa och karosserikitt upptäckets ett litet rosthål även på höger sida av golvet, intill tröskeln. En bit av golvet försvann snabbt för att lagas på samma sätt som på vänster sida. Här är svetsarna nerslipade. CA-primer skall strykas på, därefter karosserikitt, tvåkomponents svart epoxylack (täckfärg) och slutligen underredsmassa.


Vänster skärmkant var inte bytt tidigare, så här kunde jag göra bytet seriöst från början.
Det är att föredra att byta skärmkanten i "böjen" och inte på den plana delen av skärmen. Då är det mindre risk att plåten slår sig vid svetsningen, och det är lättare att dölja skarven. Eftersom oftast bara själva hjulhuskanten är rostig är det onödigt att byta mer plåt än så.
Den inre skärmkanten är också rostig i 99 fall av 100. Här bytte jag endast den yttersta, rostiga delen av inre skärmkanten. Självklart målades innerskärmen innan ytterplåten svetsades dit. Även ytterplåten målades på insidan med CA-primer och svetsprimer på ytorna som läggs omlott och punktsvetsas.
Ytterskärmen klamrade jag fast ovanpå den gamla, sedan sågade jag genom båda med sticksåg för en perfekt kant-i-kant skarv som sedan helsvetsades. Jag har tillverkat tre små klämmor som underlättar kant-i-kant svetsningen mycket. Principen framgår nog av bilderna. Det blir en spalt på 1 mm mellan plåtarna.
"Sandplåten" bakom hjulhuset byttes också enligt samma metod som skärmkanten. Även här är det lämpligt att byta så lite plåt som möjligt, och inte använda hela ekonomiplåten. Det var även rost runt hålen för stötfångarlisten, så en bit plåt fick bytas där också. Nya hål borrades med hjälp av en mall i papp, gjord efter originalhålen.

Nu är all rost som kräver svetsning lagad!


Tillbaka till 244DL -78 huvudsidan


Senast uppdaterad 09-02-02